1Школа, у последњих неколико година, полако, али сигурно, креће путем реформе и осавремењивања како свих видова наставе, тако и услова за њено извођење. Ношена таласом енергије младих и образованих кадрова, школа у Врањској Бањи враћа се међу најбоље у Србији, где је, у појединим периодима своје историје, и била. Последице тешких година и беспарице осећају се на сваком кораку, али се исто тако виде и значајни помаци на отклањању штете која је у том периоду настала.

Од укупног броја ученика, поред Срба као најбројније популације, значајан је број ученика ромског порекла, има ученика бугарског порекла, Срба силом прогнаних са Косова и Метохије. Цела ова етнички, верски и, донекле, расно шаролика средина, може служити за пример, чак и Европи, како се може живети у хармонији и узајамном поштовању без обзира на различитост. У школи, поред редовне наставе, раде различите предметне секције, па је могуће одговорити на већину потреба интересовања ученика. Уз домаћинско пословање и сталну санитарну контролу у оквиру школе, ради школска кухиња и ученички ресторан где ученици свих разреда и запослени имају могућност да, уз минималне трошкове, добију оброк. Ипак, потребно је још много средстава да школа буде враћена у стање које је пожељно да би се успешно одговорило на све задатке које извршава. На срећу, поред Министарства просвете и Локалне самоуправе, постоје људи који су и способни и спремни да уложе свој труд да се кроз пројекте који се финансирају од донација страних развијенијих земаља и ЕУ, превазиђу и надоместе недостаци и изгради обавезна инфраструктура. За више информација о школи, позивамо све људе добре воље да нас посете, буду наши гости и можда, ако тако одлуче, помогну централној школи или издвојеним одељењима Основне школе „Предраг Девеџић“ у Врањској Бањи.