Мисија школе

  • Наша школа – могућност да се расте, лично и професионално, али и да се помаже другима да се и они развијају.
  • Мисија наше школе је неговање толеранције, међусобног уважавања, развој свести о правима и одговорностима, подстицање личног развоја ученика, као и професионалног развоја наставника, а све у модерној и безбедној средини.

Визија школе

Желимо

  • да наша школа буде место где ученици радо бораве, стичу знања и вештине, развијају и негују своју креативност и машту, уче да буду предузимљиви и самопоуздани, да слободно изразе своје мишљење у атмосфери међусобног разумевања и уважавања;
  • да наша школа буде извор нових идеја којима ће хрлити у сусрет друштвеним променамаи савременом технолошком развоју, усклађујући тако своје са интересима друштвеног окружења;
  • школу отворених врата како за учеснике образовно-васпитног процеса, тако и за родитеље, партнере, установе и институције из локалног и ширег окружења.

Желимо школу која образује и која се образује!