Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника

Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника у школској 2022/2023. години

У току школске 2022/23. године наставници су имали многобројне активности у области стручног усавршавања ван и унутар установе. Ове школске године наставници су имали следеће обуке:

 1. Развој тестова знања и примена у диференцирању наставе и учења – мај-16 бодова - Маја Велинов, Ивана Антић, Данијела Илић, Стефанија Костадинов, Сузана Данковић, Александра Поповић, Лидија Томић, Зорица Стојковић, Весна Анђелковић

 2. Обука за запослене – Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дикриминације, злостављања и насиља - 16 бодова - Маја Велинов

 3. Дигитално образовање 2023 Београд 28. и 29.04.2023. Центар за образовне технологије на западном балкану – 4 бода – Снежана Додић

 4. Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу („Учимо сви заједно – квалитетно образовање за сву децу“ – модул 1) – Ивана Антић, Снежана Додић, Сузана Данковић, Александра Поповић, Данијела Николић, Данијела Илић, Зоран Анђелковић, Катарина Петровић, Слађан Ђорђевић, Стефанија Костадинов, Зорица Марјановић, Лидија Томић, Зорица Стојковић, Весна Анђелковић

 1. Дигитална учионица – 19,5 - Ивана Антић, Братислав Христић, Слободан Александров

 2. Активности за подршку свим ученицима – Диференцијација наставе („Учимо сви заједно – квалитетно образовање за сву децу“ – модул 2) – Ивана Антић, Александра Поповић, Сузана Данковић, Маја Велинов, Момчило Крстић, Катарина Петровић, Зоран Анђелковић, Данијела Илић, Данијела Николић, Маја Трајковић, Катарина Петровић, Слађан Ђорђевић, Стефанија Костадинов, Зорица Марјановић, Лидија Томић, Оливера Томић, Зорица Стојковић, Весна Анђелковић

 3. Професионална оријентација ‐ пут ка правом избору средње школе – 1 час и 15 мин- Сузана Данковић

 4. Дисциплина у учионици – приступи и решења – 1 бод – Сузана Данковић

 5. Функционална (не)писменост ученика у Србији- 1 час и 15 мин- Сузана Данковић

 6. Обука за дежурне наставнике на ЗИ – Лидија Томић, Горица Стошић, Данијела Илић, Ивана Стаменковић, Зорица Стојковић

 7. Обука за запослене – Сарадња полиције и установа образовања и васпитања у превенцији ризичног понашања деце и младих - 16 бодова- Маја Велинов

 8. Учешће у раду Стручних већа по предметима

 9. Промоције уџбеника издавачких кућа

 10. Огледни час - 8 бодова - Сузана Данковић

 11. Компетенције за демократску културу ипрограми наставе и учења- 16 бодова - Зорица Марјановић, Оливера Томић

 12. Пројектна настава– 16 бодова - Катарина Петровић

 13. Интегрални програм обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих – МОДУЛ-24 бода - Катарина Петровић

 14. ,,Чувам те,, МПНТР, март 2022.- Зоран Анђелковић, Лидија Томић,

 15. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења; март-24 бода - Зоран Анђелковић

 16. Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу – Слађана Вељковић

 17. Подршка ученицима из осетљивих група у дигиталном окружењу – Слађана Вељковић

 18. Обука за педагошког асистента за децу и ученике ромске националности – Слађана Вељковић

 19. На заједничком путу учења - која је намењена руководиоцима стручних већа наставника разредне наставе – Момчило Крстић

 20. Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном свету/ први део 09.09.ZUOV – Лидија Томић

 21. Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном свету/ други део ЗУОВ- Лидија Томић

 22. Дигитални свет у првом разреду, 17.09.2021.ЗУОВ – Лидија Томић

 23. Дигитални свет у трећем разреду - 5.9.2022.-16 бодова - Оливера Томић

Руководилац тима,

Сузана Данковић