Српски језик


 • Александра Поповић
 • Александра Алексић
 • Петковић Славица
 • Марина Јаћимовић
 • Милица Стојиљковић

Руски језик


 • Катарина Стефановић
 • Ката Димитрова
 • Тања Павловић

Грађанско васпитање


 • Зорица Марјановић

Физика


 • Драган Савић
 • Драгана Томић
 • Слађана Брајковић

Математика


 • Драган Савић
 • Јадранка Стошић
 • Милан Стојановић
 • Слађан Ђорђевић
 • Слађана Брајковић

Историја


 • Данча Јовић
 • Мирослав Стошић
 • Петар Стошић

Енглески језик


 • Виолета Стевановић
 • Сунчица Арсић
 • Сузана Данковић
 • Срђан Стевановић

Хемија


 • Драгана Томић
 • Небојша Станковић
 • Гордана Богдановић

ТИО


 • Драгана Томић
 • Снежана Пешић
 • Марина Митић Зафировић

Географија


 • Стојан Тасић
 • Здравко Ђорђевић
 • Иван Костић

Биологија


 • Данијела Николић
 • Маја Велинов

Музичка култура


 • Горан Чворовић
 • Света Ђорђевић
 • Мирослав Стојковић

Ликовна култура


 • Слађана Аризановић
 • Ивана Станковић

Информатика


 • Небојша Трајковић

Физичко васпитање


 • Марко Лалић
 • Оливер Тончић
 • Зоран Анђелковић
 • Данаил Јањић
 • Владан Стаменковић

Верска настава


 • Станислав Марковић

Француски језик


 • Стефанија Костадинов

Чувари природе


 • Јелена Маринковић

Учитељи


 • Момчило Крстић
 • Оливера Томић
 • Ратка Вељковић
 • Горан Недељковић
 • Вукица Димчић
 • Ружица Стајић
 • Снежана Ивановић
 • Лидија Томић
 • Сунчица Ивковић
 • Добрица Крстић
 • Маја Савић
 • Горица Стошић
 • Маја Анђелковић
 • Слађана Николчова
 • Ружица Antiћ
 • Срећко Богдановић