Психолог

  • Зорица Стојковић

Педагог

  • Данијела Илић

Библиотекар

  • Братислав Христић
  • Слободан Александров

Педагошки асистент

  • Слађана Вељковић