Трећи дан Дечије недеље био је резервисан за спорт и подстицање здравог начина живота и одрастања, као и за развијање и неговање спорстког духа и дружења. 

Зоран Анђелковић, наставник физичког васпитања,  у сарадњи са стручним већем учитеља организовао је разноврсне игре у којима су ученици уживали.