Завршни испит на крају основног образовања и васпитања спроведен је на основу Стручног упутства за спровођење Завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину, бр.610-00-00039/8/2022-07 од 5.5.2023. године које је донело Министарство просвете.

Школске 2022/2023. године, осми разред уписало је 58 ученика.

Сви ученици су стекли услов да полажу Завршни испит на крају основног школовања.

У јунском испитном року, 21-23. јуна 2023. године, Завршни испит полагало је 57 ученика.

Сви ученици, који су полагали Завршни испит, положили су и уписали су жељену средњу школу у првом уписном року.