Недеља за нама маше нам радосно и ведро, са пуно задовољства и поноса, јер је била испуњена низом активности поводом прославе Дана школе. „Предраг Девеџић“, ове године, прославио је два јубилеја: 50 година боравка у постојећиј школској згради као и 30. рођендан „Зрачку“, нашем школском часопису. Тим наше школе, за културну и јавну делатност, потудио се да осмисли програм који је ову јубиларну годину учинио лепшом и свечанијом у односу на претходне.

 

image1 image3 image5 image7 image9 image11 image2 image4 image6 image8 image10 image12